Wondzorg

Het Sint-Andriesziekenhuis beschikt over een gespecialiseerd wondzorgteam voor zowel patiënten die op consultatie komen op de polikliniek als alle verblijvende patiënten met acute en chronische wonden, decubitus en stomazorg. Het wondzorgteam geeft advies rond de verzorging van gecompliceerde of moeilijk genezende wonden, de opstart en follow-up van negatieve druktherapie, decubituspreventie- en behandeling alsook voor stomatherapie. Wanneer er advies gegeven wordt, is er ook een verdere
opvolging van de patiënt voorzien. Het team staat onder begeleiding van een vaatchirurg. Eén wondzorgverpleegkundige werkt op de polikliniek heelkunde, de andere op de verblijfsafdelingen. Het doel is de continuïteit en uniformiteit te waarborgen door elkaar waar nodig aan te vullen.

Meer info vindt op de website van de wondkliniek. 

Brochures wondzorg

Secretariaat E-mail: wondzorg@sintandriestielt.be
Telefoon: 051 42 50 60
Locatie Verdieping 1
Route 22

Openingsuren

Maandag t.e.m. vrijdag8.30 - 16.30 uur