Sociale dienst

Wat?

De sociale dienst kan u helpen bij het zoeken naar een oplossing voor sociale, financiële, familiale en/of plaatsingsproblemen, thuisverpleging of andere thuiszorgdiensten. Indien u problemen verwacht, gelieve contact op te nemen met de sociale dienst via de hoofdverpleegkundige. Het is ook mogelijk dat u door de dokter of de verpleegkundige naar de sociale dienst wordt verwezen indien zij menen dat deze dienst u kan helpen.

Voor wie?

De sociale dienst van het Sint-Andriesziekenhuis is er zowel voor patiënten als voor hun familie: patiënten in (dag)hospitalisatie en ambulant. De sociale dienst kan ingeschakeld worden op vraag van patiënten en hun familie maar ook door: behandelend arts, verpleegafdeling en thuiszorgdiensten. 

Begeleiding

De medewerkers van de sociale dienst kunnen u begeleiden in:

  • psychosociale begeleiding en ondersteuning
  • ontslagvoorbereiding (wat is er nodig om een terugkeer naar de thuissituatie haalbaar te maken?)
  • organisatie van thuiszorg (thuisverpleging, gezinshulp, warme maaltijden, dagverzorgingscentra)
  • organisatie van residentiele zorg (WZC, revalidatiecentrum, hersteloord, kortverblijf)
  • praktische en materiele vragen (vervoer, uitleenmateriaal, sondevoeding)
  • wegwijs in sociale voorzieningen (aanvragen tegemoetkomingen)
  • doorverwijsfunctie naar andere diensten (OCMW, mutualiteit)

Afhankelijk van het herstel van de patiënt, wordt de ontslagdatum vastgelegd door de behandelende arts. Soms komt deze dag vroeger dan verwacht. Daarom is het van belang om als patiënt en als familie bij opname stil te staan bij de zorg die mogelijk zal nodig zijn. Denk vroegtijdig na over thuishulp en opvangmogelijkheden na het ziekenhuisverblijf. De opvangplaatsen zijn vaak beperkt en dienen bovendien tijdig aangevraagd te worden (bijv.: revalidatie, kortverblijf).

De sociale dienst is bereikbaar op het nummer 051 42 52 48.

Niet elke medewerker is elke werkdag aanwezig, maar er is wel permanentie voorzien, elke werkdag (ma t/m vr) van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur.

Brochures sociale dienst

Secretariaat E-mail: sd.adm@sintandriestielt.be
Telefoon: 051 42 52 48
Locatie Verdieping 3
Route 91

Openingsuren

Maandag8.30 - 12.00 uur
13.30 - 17.30 uur
Dinsdag8.30 - 12.00 uur
13.30 - 17.30 uur
Woensdag8.30 - 12.00 uur
13.30 - 17.30 uur
Donderdag8.30 - 12.00 uur
13.30 - 17.30 uur
Vrijdag8.30 - 12.00 uur
13.30 - 17.30 uur