Psychologie

In het Sint-Andriesziekenhuis werken zo'n zes psychologen. Zij vormen geen aparte dienst, maar vallen onder de verschillende zorgprogramma’s van het ziekenhuis (oncologie, geriatrie, PAAZ, palliatieve, pijn, hartrevalidatie e.a.).

Een gesprek met de psycholoog is gratis en zit meestal vervat in het algemeen zorgaanbod van het ziekenhuis. Voor enkele aspecten wordt wel gewerkt met een vergoeding. Hierover word je vooraf geïnformeerd.

Secretariaat