Obesitaskliniek

Ziektes zijn zoals zoveel andere aspecten van het leven sterk afhankelijk van plaats en tijd. In Afrika bijvoorbeeld is malaria het nummer één als doodsoorzaak. In Europa heeft 1 op 9 vrouwen te maken met borstkanker. Obesitas is een wereldwijde problematiek met meer dan 1.5 miljard mensen die daarmee te kampen hebben. Vroeger kwam dit probleem in mindere mate tot uiting enkel en alleen omdat het leven harder en voedsel schaarser was. Mensen met aanleg voor obesitas konden gewoon niet aan gewicht winnen, omdat de omstandigheden het niet toelieten zoals in veel plaatsen op onze planeet nog steeds het geval is. Een andere belangrijke factor is dat we steeds minder bewegen, maar onze magen wel blijven vullen met veel en energierijk eten. Jaarlijks eten we met elkaar naar schatting 532 miljoen kilogram aan snacks en zoetigheid. Dat is bijna 33 kilogram per hoofd van de bevolking. Andere factoren die de kans op overgewicht vergroten zijn:

  • erfelijkheid
  • medicijngebruik
  • ziekte of een handicap
  • te weinig lichaamsbeweging
  • een ingrijpende gebeurtenis
  • stoppen met roken
  • (gevolgen van) zwangerschap

Intussen weten wij dat obesitas de ziekte van de 21ste eeuw is met een zeer nefast gevolg op alle aspecten van het leven, zowel lichamelijk als psychosociaal. Uiteraard, zoals alle veel voorkomende ziektes zijn naast een preventief plan ook therapeutische maatregelen nodig voor een grondige aanpak van deze epidemie. Voor ernstige en morbide obesitas is de bariatrische chirurgie de enige behandeling met goede resultaten op lange termijn. Verschillende onafhankelijke studies wereldwijd hebben bewezen dat op heden er geen enkele conservatieve behandeling bestaat die dezelfde resultaat kan voorleggen.

De vraag is niet of bariatrische chirurgie effectief is, dit is intussen een evidentie, maar wel in welk kader het moet gebeuren. Obesitas is een chronische ziekte die een multidisciplinaire behandeling en een levenslange opvolging vereist; om dat enkel met een ingreep te willen oplossen getuigt van weinig inzicht in deze complexe pathologie.

De progressieve evolutie van Obesitas Kliniek in Tielt was het logische gevolg van meer en meer inzicht in dit specifiek medisch probleem. Het blijvend postoperatieve contact met patiënten en hun huisartsen heeft ons enorm geholpen onze behandeling door een betere voor- en nazorg continu te verbeteren. Naast deze noodzakelijke omkadering is er de continue optimalisatie van de ingreep zelf door regelmatige bijscholing van heel het operatieteam en investering in technologisch hoogstaand materiaal. De aanschaf van de 3D laparoscopie-toren in onze obesitaskliniek bevestigt onze voornemens en dat wij daarvoor ondanks onze schaal niet aarzelen in onze visie over zorgverlening te investeren.

Het gewichtsverlies is essentieel maar niet het doel, wel het middel. De doelstelling is een stabiel gezond gewicht met subjectief gevoel van een goed leven. Dus de ultieme betrachting van onze obesitaskliniek is de levenskwaliteit van patiënten in alle aspecten van hun leven te verbeteren door hen ook na de ingreep verder bij te staan tot een nieuw evenwicht tussen gezondheid en een goed kwalitatief leven gevonden is. Deze doelstelling is enkel mogelijk door een zorgverlening die rekening houdt met alle aspecten van dit medisch probleem. Enkel op deze manier zal de bariatrische chirurgie leiden tot een levenslang effectieve behandeling met behoud van een zo goed als normaal leven.

Secretariaat E-mail: obesitaskliniek@sintandriestielt.be
Telefoon: 051 42 50 60
Locatie Verdieping 1
Route 22

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

zijn nodig voor de correcte werking van de website

verbeteren de gebruikservaring

verzamelen geanonimiseerde gebruikersgegevens

worden gebruikt door Facebook, Youtube,...

worden gebruikt voor het verzamelen van marketing informatie en het aanbieden van relevante advertenties


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen