Materniteit (kraamkliniek)

Individuele prenatale consultaties bij de vroedvrouw

Een zwangerschap is een intense gebeurtenis, die ongetwijfeld bij jou en/of je partner heel wat vragen oproept. Naast de opvolging bij de arts, kan je in het ziekenhuis ook terecht voor één of meerdere individuele consultaties bij de vroedvrouw. Tijdens deze consultatie geeft de vroedvrouw je heel veel informatie over:

 • de zwangerschap: lifestyle (voeding, sporten, reizen), lichamelijke en psychische veranderingen, onderzoeken die plaatsvinden, groeipakket …
 • de voeding van de baby
 • het verloop van de arbeid en bevalling, het verblijf op de materniteit

Deze informatie kan je helpen bij het maken van keuzes en om je vertrouwen te geven in je zwangerschap en bevalling. Je kan bij de vroedvrouw ook terecht met je persoonlijke vragen. Tijdens de eerste consultatie zal de vroedvrouw ook samen met jou de psychosociale vragenlijst van Born in Belgium Pro overlopen. Born in Belgium is een tool, in de vorm van een online platform, die de zorgverleners ondersteunt om tijdens de zwangerschap een volledige omkadering op maat van de psychosociale noden van de zwangere vrouw aan te bieden. Door tijdens de zwangerschap te screenen naar psychosociale kwetsbaarheden, kunnen we vervolgens proactief zorg op maat aanbieden. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat je doorverwezen wordt naar onze psychologe of dat we contact opnemen met de sociale dienst om jullie mee te ondersteunen. Wie meer informatie hierover wenst, kan hiervoor terecht bij de vroedvrouw of op de website van Born in Belgium Pro. Bij iedere consultatie bij de vroedvrouw worden ook verloskundige parameters opgevolgd.

Praktisch:

 • De consultaties gaan door op dinsdag, woensdag en donderdag van 13.30 tot 21.30u en worden volledig terugbetaald door de mutualiteit.
 • Je kan een afspraak maken via het secretariaat gynaecologie op 051 42 52 58 of via de materniteit op 051 42 52 60.
 • De consultaties vinden plaats op de polikliniek gynaecologie (route 90B).
 • Je wordt stipt verwacht, gelieve je eerst aan te melden aan de kiosk.
 • Vergeet jouw identiteitskaart en moederboekje niet.
 • Graag verwittigen indien je onverwacht niet aanwezig kan zijn op 051 42 52 60.

Psychologische zorg en psychotherapie tijdens de perinatale periode

De (weg naar een) zwangerschap, de bevalling en het ouderschap zijn periodes die intense gevoelens met zich mee kunnen brengen. Gevoelens van twijfel, onzekerheid, angst, nervositeit en prikkelbaarheid zijn bij deze heel normaal, maar staan in schril contrast met de verwachte roze wolk. Vanuit het ziekenhuis vinden we het welbevinden en de veerkracht van aanstaande/jonge ouders, alsook de prille ouder-kind relatie van groot belang. Hiervoor kan men laagdrempelig en betaalbaar bij de psychologe terecht voor kortdurende, perinatale begeleiding. Wanneer dit aangewezen is, helpen we zoeken naar een gepaste doorverwijzing.

Voor wie:

 • Wensouders (wanneer zwanger worden niet vanzelf loopt).
 • Aanstaande ouders die tijdens de zwangerschap zorgen, angsten of negatieve gevoelens ervaren. 
 • Prille ouders met zorgen rond de ontwikkeling van hun baby/jonge kind of die zoekend zijn in de afstemming met hun baby en in de nieuwe ouderlijke rol.

De kostprijs bedraagt 11 euro per sessie (4 euro bij verhoogde tegemoetkoming). Dit met een maximum van 8 sessies. De eerste sessie is gratis. Belangrijk hierbij is dat je aangesloten bent bij een ziekenfonds en een ziekteverzekering hebt. Een afspraak maken kan via leen.desender@sintandriestielt.be

Infoavonden voor toekomstige ouders 

Naast de individuele begeleidingen voor, tijdens en na de zwangerschap bij de gynaecologen, vroedvrouwen en psychologe, bieden we in het ziekenhuis ook infoavonden aan. De infoavonden voor toekomstige ouders bieden zwangerschapsbegeleiding om in vertrouwen naar de bevalling en het ouderschap toe te groeien. De sessies worden gegeven in groepen van maximum 14 koppels en/of alleenstaanden.

Deze avond bestaat uit twee onderdelen:

 • Een rondleiding op de materniteit en het verloskwartier samen met een van onze vroedvrouwen.
 • Een infomoment gegeven door onze psychologe: Het krijgen van een baby is een bijzondere gebeurtenis die allerlei levensveranderingen met zich meebrengt. Het brengt veel blijdschap en liefdevolle momenten met zich mee, maar vaak ook twijfel, onzekerheid, angst of prikkelbaarheid. Vele jonge gezinnen ervaren deze periode dan ook eerder als een ‘broze wolk’ in plaats van een roze wolk. Tijdens dit infomoment willen we hier graag even bij stilstaan, het taboe van de roze wolk doorbreken, alsook tips en handvaten aanbieden.

De kostprijs voor deze infoavond bedraagt 2,5 EUR en wordt via de ziekenhuisfactuur verrekend op naam van de zwangere vrouw. Deze infoavond wordt maandelijks georganiseerd. De exacte data hiervan en het inschrijvingsformulier kan u hier terugvinden. Voor vragen omtrent deze avonden kan u zich richten tot de prenatale vroedvrouwen of de psychologe (leen.desender@sintandriestielt.be)

Sociale dienst

Een zwangerschap brengt heel wat met zich mee. Voor zowel administratieve als emotionele ondersteuning kan u terecht bij de sociale dienst. Zij gaan in samenspraak met u op zoek naar antwoorden op vragen die te maken hebben met uw zwangerschap en alles wat erbij komt kijken. Hierbij werken we onder andere samen met onze vroedvrouwen van de prenatale consultaties, Kind & Gezin en andere partners uit het bestaand netwerk. Indien blijkt dat onze hulp ontoereikend is, zullen wij warm doorverwijzen naar hulpverleners die u verder kunnen helpen.

Brochures materniteit

Breng alvast een virtueel bezoekje aan onze kraamafdeling: 

Secretariaat E-mail: m.vpl@sintandriestielt.be
Telefoon: 051 42 52 60
Locatie Verdieping 3
Route 92

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

zijn nodig voor de correcte werking van de website

verbeteren de gebruikservaring

verzamelen geanonimiseerde gebruikersgegevens

worden gebruikt door Facebook, Youtube,...

worden gebruikt voor het verzamelen van marketing informatie en het aanbieden van relevante advertenties


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen