Geriatrisch Support Team

Het Geriatrisch Support Team (GST) heeft als doel de 75-plussers die opgenomen worden in het ziekenhuis en niet op een geriatrische afdeling liggen, dezelfde aanpak en behandeling te kunnen bieden als patiënten die wel op een geriatrische afdeling terechtkomen. Deze aanpak bestaat erin extra oog te hebben voor cognitieve en geheugenproblematiek, mobiliteitsproblemen, voedings- en slikproblemen, emotionele problemen e.a.

Ook de thuissituatie wordt geëvalueerd. In samenwerking met de sociale dienst wordt gezorgd voor een goede ontslagplanning. Het GST bestaat uit een geriater, verpleegkundigen, ergotherapeuten, een psycholoog, een logopediste, een kinesist, een diëtiste en een ontslagmanager (sociale dienst). 

Brochures geriatrisch support team

Secretariaat E-mail: gst@sintandriestielt.be
Telefoon: 051 42 53 75
Locatie Verdieping 5
Route 98

Openingsuren

Maandag t.e.m. vrijdag08.30 tot 12.15 en 13.30 tot 16.00 uur