Zorgpad hartfalen

Voor de optimale zorg voor de hartfalenpatiënt van diagnose tot eindstadium is het noodzakelijk dat er een naadloze, kwaliteitsvolle continuïteit gecreëerd wordt tussen de zorgverleners in de thuissituatie en in het ziekenhuis. 

De ernst van de ziekte, het chronisch karakter met frequente exacerbaties en de multi-orgaan aantasting vergen een nauwe samenwerking tussen de verschillende zorgverleners thuis en in het ziekenhuis. Meer nog, het is aangetoond dat dergelijk zorgprogramma hartfalen een duidelijke meerwaarde biedt bij de succesvolle behandeling van hartfalen met verbetering van de prognose en de levenskwaliteit van de patiënt. Er is dan ook nood aan een extramuraal zorgpad chronisch hartfalen om deze steeds complexere zorg te structureren en te stroomlijnen, ook al wordt dit door de overheid en het RIZIV (nog) niet erkend. 

Daarom werd dit extramuraal zorgpad hartfalen ontwikkeld. Dit gebeurde in overleg met de huisartsenkringen (huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen, huisartsenkring Izegem-Ingelmunster-Lendelede, huisartsenkring Midden-West-Vlaanderen, huisartsen van ’t Oosten van West-Vlaanderen, huisartsenkring Wervik-Geluwe, huisartsen Westhoek)
en de diensten cardiologie van de regionale ziekenhuizen in Zuid- en Midden-West-Vlaanderen (AZ Groeninge, Kortrijk – O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis, Waregem – AZ Delta, Roeselare-Menen – St. Jozefskliniek, Izegem – Jan Ypermanziekenhuis, Ieper – Sint-Andriesziekenhuis, Tielt). Deze tekst werd door alle partners goedgekeurd en zal hopelijk een goede leidraad vormen voor de ambulante opvolging van de hartfalenpatiënten in Zuid- en Midden-West-Vlaanderen, ongeacht in welk ziekenhuis de patiënt wordt opgevolgd. 

In het kader van patiëntgerichte zorg werd eenzelfde zorgplan uitgewerkt voor artsen in het ziekenhuis en in de thuispraktijk. Via een patiënten-brochure zal optimale betrokkenheid en coöperatie van de patiënt nagestreefd worden door voldoende educatie en zelf-monitoring. We hopen hiermee een degelijke meerwaarde te bieden in de zorg voor onze patiënten met hartfalen.

Uit "Extramuraal Zorgpad Hartfalen Zuid- en Midden-West-Vlaanderen"

Documenten