Medisch departement

Beste studenten

Namens de directie en alle medewerkers heten wij u van harte welkom in het Sint-Andriesziekenhuis. We hopen dat uw stage een leerrijke ervaring mag worden waarin u ongetwijfeld de mogelijkheid krijgt zich verder te ontplooien.

Wat dient u te doen voor een goede start in het Sint-Andriesziekenhuis?

1. U neemt contact op met de dienst van uw stageplaats voor uw uurregeling (zie lijst e-mailadressen stagedienst). U stelt zich kort even voor en u vraagt om uw uren van de eerste stagedag. Uw uurrooster voor de andere dagen wordt besproken op dienst.

2. U neemt volgende documenten grondig door:

a. Het onthaalformulier (graag ingevuld meebrengen naar het introductiemoment)
b. Algemene begeleidingsbundel (algemene info omtrent de start van uw stage)
c. Overzicht van de introductiemomenten

3. Eerste stagedag:

  • Introductiemoment telkens om 13.15 uur: er wordt bijna iedere maandag een introductiemoment voorzien (zie overzicht). Het introductiemoment gaat stipt van start om 13.15 uur in de vermelde zaal. Dit is een verplichte vorming voor de studenten. Indien u op een andere dag in de week start, dient u altijd het introductiemoment dat VOOR de start plaatsvindt te volgen (ook al valt dit buiten uw stage-uren). U kunt ook contact opnemen met iemand van de begeleidingsverpleegkundigen indien u vragen hebt omtrent het introductiemoment. Dat kan op 051 42 52 10 of 051 42 52 11.
  • Breng het ingevulde onthaalformulier mee.

Parking

  • Studenten kunnen gratis parkeren aan de Sportlaan of Keidam en rond het ziekenhuis (let op voor blauwe zones).
  • Als u op een betaalparking staat, komt het ziekenhuis daar niet in tussen.
  • De fiets kan op de gesloten fietsenberging staan waartoe u toegang zal krijgen via de bluekey.