Geriatrie 2 (G2)

Hoofdverpleegkundige T. Verdonck
Telefoon: 051 42 53 70
Kamers 431-459
Locatie Verdieping 5
Route 99

Bezoekuren

Dagelijks14.00-20.00 uur