Geriatrie 1 (G1)

Hoofdverpleegkundige K. Allaert
Telefoon: 051 42 51 70
Kamers
Locatie Verdieping 5
Route 97

Bezoekuren

Dagelijks14.00-20.00 uur