Patiëntenmappen

Elke patiënt die een geplande operatie of onderzoek ondergaat waarvoor verdoving/anesthesie of sedatie nodig is, dient over een patiëntenmap te beschikken. Deze map heeft als voornaamste doelstelling de patiënt te informeren, een compleet dossier rond de patiënt uit te bouwen en geeft ook de mogelijkheid aan de zorgverstrekkers om eenvoudiger en beter met elkaar te communiceren.

Een patiëntenmap bevat 3 luiken:

  • het gele luik dat dient ingevuld te worden door (voor) de specialist
  • het blauwe luik dat dient ingevuld te worden door de patiënt
  • het groene luik dat dient ingevuld te worden door de huisarts

De patiënt krijgt deze map mee op de consultatie door de behandelende arts wanneer een invasieve procedure gepland wordt. De nodige informatie kan verstrekt worden aan de patiënt en de informed consent kan reeds ondertekend worden door de behandelende arts. De patiënt dient met zijn/haar patiëntenmap naar de huisarts te gaan om de nodige preoperatieve onderzoeken te laten uitvoeren.

Bij sommige procedures (zoals bijv. opvolgingscoloscopie na x jaren bij klachtenvrije patiënt) zal de patiënt e/o de huisarts de procedure rechtstreeks plannen. In dat geval kan de huisarts het boekje afprinten van de website en samen met de patiënt overlopen en invullen zoals hierboven beschreven.

Brievenbus patiëntenmappen

Alle patiëntenmappen (met uitzondering van pediatrie) dienen minimum drie dagen voor de ingreep of het onderzoek in het ziekenhuis te worden binnengebracht. Hiervoor is een afzonderlijke brievenbus voorzien, links van de hoofdingang (zie foto). Indien de termijn van 3 (werk)dagen niet meer haalbaar is adviseren we de map mee te brengen de dag van opname en deze pas af te geven op de afdeling waar u gehospitaliseerd wordt.

Download patiëntenmappen

Onderstaand vindt u alle beschikbare patiëntenmappen: