Resultatenviewer

Via REV krijgt u toegang tot afgeschermde delen van het elektronisch patiëntendossier. De informatie wordt niet vanuit het ziekenhuis naar buiten gestuurd. Als externe gebruiker kan u zelf via een beveiligde verbinding de nodige informatie opvragen.
Via de REV kan u het elektronisch dossier van uw patiënten op een efficiënte en veilige manier raadplegen tijdens zijn aanwezigheid in het ziekenhuis en tot drie dagen na het ontslagtijdstip (voor ambulanten en daghospitalisaties is dit altijd 23.59 u.). De REV is alleen toegankelijk voor vooraf geregistreerde huisartsen. 

Volgende info kan worden geraadpleegd: overzicht van uw opgenomen patiënten, uw ambulante patiënten en de bewoners van het WZC, alle resultaten van alle medisch-technische toepassingen (labo, medische beeldvorming, anatomopathologie), alle brieven van zowel de medische specialismen als de paramedische diensten en de begeleidingsteams, alle medicatie, alle aandachtspunten, alle contacten, administratieve gegevens, … Bovendien beschikt u in de REV over een eigen postbus waar automatisch alle aan u geadresseerde brieven en resultaten in terecht komen.

Bij voldoende geïnteresseerde huisartsen kan in het ziekenhuis een infosessie worden gegeven m.b.t. het gebruik van de REV.

Remote

In 2008 werd gestart met het remote ter beschikking stellen van de REV ten behoeve van de huisartsen. Momenteel zijn er een zeventigtal artsen die hier gebruik van maken.

Praktisch

  • Aanvraag via het ziekenhuis (vermeld 'Aanvraag Remote Toegang REV')
  • Kosten: geen, u ontvangt een gebruikersnaam en bijhorend wachtwoord, een handleiding voor de eerste connectie en voor het verder gebruik.

WZC

In 2009 werd voor alle huisartsen van WZC Sint-Andries een REV-login gecreëerd. Voor de meeste van deze huisartsen werd daarbij ook de remote mogelijkheid voorzien. Vanaf 2013 werd het remote gebruik systematisch geconfigureerd voor alle huisartsen van WZC. In 2014 werd de mogelijkheid voorzien om de medicatie van de WZC-bewoners volledig op te volgen én elektronisch te valideren. Een vijftigtal artsen maakt hier nu gebruik van. 

Praktisch 

  • Nieuwe huisartsen van het WZC richten hiervoor deze aanvraag per mail (vermeld 'Aanvraag REV-toegang in WZC)
  • Kosten: geen, aan de pc van de verpleegpost wordt een woordje uitleg gegeven door de hoofdverpleegkundige.

Rechten van de patiënt

De patiënt heeft het recht de inzage van zijn gegevens door de huisarts via de Resultatenviewer tegen te houden. Hiertoe volstaat het dat de patiënt bij elke inschrijving waarvoor hij dit recht wenst uit te oefenen geen huisarts opgeeft in de dienst Patiëntenadministratie of Centrale Inschrijving. Tegelijk ontvangt de huisarts dan ook geen gegevens via MediBridge noch ontvangt hij de toegangscodes tot de beelden medische beeldvorming.

Rechten van de WZC-bewoner

De bewoner heeft het recht de inzage van zijn gegevens door de huisarts via de Resultatenviewer tegen te houden. Hiertoe volstaat het dat de bewoner dit meldt aan de dienst Administratie van het WZC.