MediBridge

In 1994 werd gestart met het sturen van brieven en medisch-technische resultaten naar de huisarts via MediBridge. MediBridge biedt de garantie dat de gegevens op een veilige en geëncrypteerde manier bij de huisarts terecht komen. Voor alle verslagen van alle artsen, medisch-technische, paramedische en niet-medische diensten van het ziekenhuis gebeurt het aanmaken van een MediBridge-bericht automatisch. Afhankelijk van uw huisartsenpakket worden deze gegevens bij ontvangst al of niet automatisch in uw elektronisch medisch dossier geïntegreerd. Verwittig ons tijdig wanneer u van pakket zou veranderen, zodat we, indien nodig, ook de voor uw pakket gebruikte formaten kunnen aanpassen. Hetzelfde geldt voor eventuele HAIO’s in uw praktijk: verwittig ons tijdig wanneer dergelijke arts tot uw praktijk toetreedt of die verlaat, anders komen de verstuurde gegevens niet in de juiste praktijk terecht.

Via MediBridge worden maandelijks meer dan 13.000 berichten verstuurd naar een 500-tal huisartsen die ons hebben gemeld dat ze hun correspondentie via MediBridge wensen. Naar deze huisartsen wordt geen papieren versie meer gestuurd. De artsen dienen te beschikken over de gratis software van MediBridge, die kan worden gedownload via de site van MediBridge.

PRAKTISCH

  • Aanvraag aan het ziekenhuis: via dit formulier, alles vanaf 1 januari van het vorig jaar wordt doorgestuurd.
  • Kosten: geen, het ziekenhuis neemt alle kosten op zich.
  • Probleemmeldingen:

1) Sinds 10/2016 is het remote gebruik niet langer officieel compatibel met Windows XP en Windows Vista. U krijgt dan de foutmelding “The view connection server connection failed. Contact your system administrator” bij remote aanmelden. U dient op te graden naar Windows 7, 8 of 10.

2) Bij eventuele problemen met Windows 7, 8 of 10, kan u best de laatste versie van VMWare Client installeren, die kan u hier downloaden.

  • Tijdstippen: er wordt doorgestuurd om 12.30 u., 16.00 u. en 18.45 u., daarbovenop worden de RX-resultaten tussen 9 u. en 21 u. om de 20 minuten verstuurd

Welke gegevens worden via MediBridge verstuurd?

  • Brieven

Ontslagbrieven, consultatiebrieven, operatieverslagen, verslagen paramedische en niet-medische diensten … (formaat: Medidoc)

  • Medisch-technische resultaten

Labo
Formaat: het formaat wordt specifiek aangemaakt voor het huisartsenpakket waarover u beschikt, er is de keuze tussen HealthOne, Medar, Medibase, Medidoc, Windoc.

Medische Beeldvorming
Formaat: Medidoc of ACC

Anatomopathologie
Formaat: Medidoc

  • Overzichtslijst

Deze dagelijkse lijst in briefvorm bevat een overzicht van uw nieuw opgenomen en nieuw ontslagen patiënten, alsook een globaal overzicht van uw gehospitaliseerde patiënten. De lijst bevat patiëntgegevens (naam, adres, geslacht, geboortedatum) en verblijfsgegevens (verblijfsafdeling, kamernummer, behandelend arts, opname- of ontslagtijdstip).
Formaat: Flash

PROBLEEMMELDINGEN

In geval u bepaalde berichten zou ontbreken, kunnen wij nagaan of en wanneer die berichten bij ons zijn verstuurd. In bijna alle gevallen blijkt dan steeds dat de berichten hier wel degelijk zijn vertrokken, maar dat er iets fout loopt in de verdere afhandeling van het bericht. Gelieve daarom altijd eerst de supportafdeling van MediBridge (MB) of HealthConnect (HC) of uw artsenpakket te contacteren. Hierbij de coördinaten van MB en HC:

Pas wanneer zij na onderzoek doorverwijzen naar het ziekenhuis, escaleert u de case door dit meldingsformulier in te vullen. Met die gegevens kunnen we dan gericht zoeken. Onze log gaat tot een maand terug, berichten ouder dan een maand kunnen niet meer worden nagetrokken.

In geval het onderzoek toch uitwijst dat het bericht hier wel degelijk is vertrokken, geven wij u de bestandsnaam en het tijdstip van verzending mee. Met deze gegevens kan u dan terug uw eerste aanspreekpunt contacteren om na te gaan waarom het bericht door uw toepassing niet wordt afgehaald bij MediBridge en/of uw eHealth-box. In het andere geval wordt het euvel zo snel mogelijk verholpen. 

Intussen kan u de ontbrekende info uiteraard steeds opvragen via CoZo of remote via de ResultatenViewer voor de artsen die hierop hebben ingetekend.

RECHTEN VAN DE PATIËNT 

De patiënt heeft het recht de uitwisseling van zijn gegevens met de huisarts via MediBridge tegen te houden. Hiertoe volstaat het dat de patiënt bij elke inschrijving waarvoor hij dit recht wenst uit te oefenen geen huisarts opgeeft in de dienst Patiëntenadministratie of Centrale Inschrijving. Tegelijk ontvangt de huisarts dan ook geen toegangscodes tot de beelden medische beeldvorming noch heeft hij inzage in andere gegevens via de Resultatenviewer.