Wondzorgteam

Het wondzorgteam is er voor alle verblijvende patiënten met een wonde, zowel acuut als chronisch, stoma en/of decubitus, en patiënten die op consultatie komen op de polikliniek heelkunde. Het wondzorgteam kwam tot stand door de groeiende vraag naar een professionele aanpak van het wondzorgbeleid.

Er was een dringende nood aan een nieuw wondzorgprotocol, nieuwe wondzorgverbanden, procedures en vorming. Ondertussen staat ons wondzorgprotocol bij chronische wonden op punt. Het wondzorgteam biedt advies rond de verzorging van gecompliceerde of moeilijk genezende wonden, de opstart en follow-up van de negatieve druktherapie, decubituspreventie en -behandeling, en stomatherapie. 

Naast advies is er ook een verdere opvolging van de patiënt voorzien. De arts geeft advies indien een onderliggend medisch probleem de wondgenezing tegenhoudt. Om betere continuïteit te garanderen is er wekelijks een ‘wondtoer’ door de dienstdoende arts en een wondverpleegkundige. Zo zullen alle patiënten waarbij advies werd gegeven opgevolgd en bijgestuurd worden waar nodig. Ook is het de bedoeling dat artsen en verpleegkundigen telkens op die momenten terecht kunnen voor advies betreffende wondzorg.

Secretariaat E-mail: wondzorg@sintandriestielt.be