Naar huis

Uw behandelende geneesheer zal u meedelen wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. Spreek met uw familie en de hoofdverpleegkundige het juiste uur af, waarop u afgehaald kan worden. Indien gewenst kan de hoofdverpleegkundige u helpen bij het regelen van uw vervoer naar huis.