Beroepsaansprakelijkheid

U heeft het recht om van het ziekenhuis algemene als geïndividualiseerde informatie te ontvangen over de aard van de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars die er werken. De verpleegkundigen, de vroedkundigen, de zorgkundigen, de kinesitherapeuten, de apothekers en de andere paramedici zijn allemaal werknemers van het ziekenhuis en is het ziekenhuis aansprakelijk.

Alle geneesheren en apotheek-biologen zijn zelfstandigen. De geneesheren zijn persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk voor de uitoefening van hun kunde. Het ziekenhuis sluit zijn aansprakelijkheid t.o.v. de geneesheren uit. De geïnvidualiseerde informatie betreft informatie m.b.t. het statuut van één welbepaalde beroepsbeoefenaar en de al of niet uitsluiting van aansprakelijkheid van het ziekenhuis t.o.v. deze beroepsbeoefenaar. Deze informatie kan bekomen worden bij het directiesecretariaat per brief of per e-mail.

Contact

Directiesecretariaat Sint-Andriesziekenhuis
Bruggestraat 84
8700 Tielt

info@sintandriestielt.be