Wat staat in uw patiëntendossier?

In het patiëntendossier zitten alle documenten die te maken hebben met de professionele relatie tussen de zorgverstrekkers(s) en jou als patiënt. Naast algemene gegevens zoals je identiteit en adres bevat het patiëntendossier alle medische, verpleegkundige en paramedische informatie: verslagen, resultaten van onderzoeken, gegevens die je aanbrengt tijdens een consultatie en notities van de zorgverstrekker*.

*Persoonlijke notities zijn aantekeningen van de zorgverstrekker zelf die niet worden gedeeld met anderen. Ze worden afzonderlijk in het patiëntendossier bewaard.