Hoe raadpleegt u uw patiëntendossier?

Online inzage
Je kan je patiëntendossier met uw e-ID gegevens gratis online inkijken via Cozo. Zo kan je o.a. je afspraken, resultaten van onderzoeken, vaccinatie- en medicatieschema’s, en persoonlijke gegevens raadplegen. Medische resultaten worden meestal niet automatisch gedeeld. Zodra uw behandelende arts u echter toegang geeft tot bepaalde resultaten, kunt u ze via CoZo zelf thuis opvolgen voor zover de bron of instelling dat ondersteunt. Daarnaast zijn er geleidelijk aan ook meer bronnen of instellingen die wel automatisch bepaalde resultaten rechtstreeks delen.

Een afschrift
Wil je graag een afschrift van (een deel van) je dossier op papier of wil je jouw persoonlijk dossier inkijken? Je kan met deze vraag in de eerste plaats terecht bij je zorgverstrekker, die over 15 dagen de tijd beschikt om je dossier voor te bereiden. De zorgverstrekker dient je een afschrift te weigeren wanneer er aanwijzingen zijn dat je onder druk wordt gezet door derden.