Afschrift/inzage patiëntendossier

Via onderstaande documenten kan je een afschrift/inzage van je patiëntendossier aanvragen bij de ombudsdienst.

Aanvraagdocument inzage/afschrift patiëntendossier.

Je kan het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier opsturen naar de ombudsdienst per e-mail (ombudsdienst@sintandriestielt.be) of per post (Sint-Andriesziekenhuis Tielt, t.a.v. de ombudsdienst, Bruggestraat 84 – 8700 Tielt).

Je verzoek zal behandeld worden door de ombudspersoon. Die informeert de desbetreffende zorgverstrekker(s) en beschikt over 15 dagen tijd om je het dossier over te maken. Het afschrift van je patiëntendossier kan je na afspraak persoonlijk afhalen bij de ombudsdienst – route 39.