Verblijfskosten

Dit betreft de kosten die rechtstreeks verband houden met uw verblijf zoals het gebruik van de kamer, maaltijden en verpleegkundige hulp. Voor zover u verzekerd bent bij een mutualiteit zal ongeveer 80% van deze kost door uw mutualiteit gedekt worden. De kosten ten laste van uzelf zijn onderverdeeld in twee categorieën.

  • Persoonlijk aandeel

Het persoonlijk aandeel is het verschil tussen wat u aan de dokters betaalt en wat u terugkrijgt van het ziekenfonds. Uw persoonlijk aandeel is wettelijk vastgelegd en verschilt naargelang het type verzorging enerzijds en uw statuut anderzijds (kunt u al dan niet van een voorkeurtarief genieten). Bij daghospitalisatie rekent het ziekenhuis geen persoonlijk aandeel aan. Op de psychiatrische afdeling gelden andere bedragen. Hieronder kunt u de tabel terugvinden met het persoonlijk aandeel op de ligdagprijs. 

STATUUT Kost 1e dag van hospitalisatie Kost vanaf 2de dag Kost vanaf 91ste dag

Als u recht hebt op een verhoogde terugbetaling (= rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming)

5,77 EUR 5,77 EUR 5,77 EUR
Als u, en uw personen ten laste recht hebben op een verhoogde terugbetaling (= rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming)
5,77 EUR 5,77 EUR 5,77 EUR

Als u werkloos bent zonder personen ten laste

33,04 EUR (*) 5,77 EUR 5,77 EUR

Als u werkloos bent (en voor uw personen ten laste)

33,04 EUR (*) 5,77 EUR 5,77 EUR

Als u "kind ten laste" bent (met uitzondering van de verhoogde tegemoetkoming)

33,04 EUR (*) 5,77 EUR 5,77 EUR

Als u personen ten laste heeft of als u alimentatie moet betalen (en voor uw personen ten laste)

43,52 EUR 16,25 EUR 5,77 EUR

Als u zich in een andere situatie bevindt

43,52 EUR 16,25 EUR 16,25 EUR

We wensen hierbij op te merken dat bij een verblijf van 30 dagen bij een gewone rechthebbende, de verblijfskost alleen reeds 514,77 euro bedraagt. We adviseren daarom om bij een langdurig verblijf een voorschot te betalen bij de kasdienst. De kasdienst is telefonisch bereikbaar elke werkdag op het nummer 051 42 50 97 tussen 8.30 tot 12.00 en van 14.00 tot 17.00 uur. Per e-mail is dit kas@sintandriestielt.be.

  • Kamersupplementen

Uw kamerkeuze is doorslaggevend voor de kostprijs van het verblijf in het ziekenhuis. Het al dan niet aanrekenen van kamersupplementen en honorariumsupplementen is afhankelijk van uw kamerkeuze. Het maximum honorariumsupplement dat in ons ziekenhuis aangerekend wordt is 100%.

Als patiënt heeft u keuze tussen verschillende types van kamers:

a) Eenpersoonskamer


Kamersupplementen toegelaten.

Uitzonderingen hierop zijn:

o wanneer uw medische toestand een individuele kamer vereist
o wanneer u opteert voor een tweepersoonskamer/gemeenschappelijke kamer, maar deze niet beschikbaar is
o wanneer u verblijft op spoedgevallen of intensieve zorgen
o wanneer het een opname van uw kind betreft, samen met een begeleidende ouder

b) Tweepersoonskamer/gemeenschappelijke kamer


Geen kamersupplementen toegelaten.

Het ziekenhuis kan u enkel een kamersupplement aanrekenen wanneer u voor een eenpersoonskamer opteert. Het kamersupplement bedraagt binnen het Sint-Andriesziekenhuis 60 euro per verblijfsdag. Op materniteit is dit 65 euro per verblijfsdag.