Verblijfskosten

Hier vindt u alle kosten die rechtstreeks verband houden met uw verblijf in het ziekenhuis. Per dag dat u opgenomen bent, betaalt het ziekenfonds een prijs. Het ziekenfonds betaalt ongeveer 80% van het totaal bedrag aan het ziekenhuis. De kosten ten laste van uzelf zijn onderverdeeld in drie categorieën.

 • Persoonlijk aandeel
  Persoonlijk aandeel is het verschil tussen wat u aan de dokters betaalt en wat u terugkrijgt van het ziekenfonds. Uw persoonlijk aandeel is wettelijk vastgelegd en verschilt naargelang het type verzorging enerzijds en uw statuut anderzijds (kunt u al dan niet van een voorkeurtarief genieten). Bij daghospitalisatie rekent het ziekenhuis geen persoonlijk aandeel aan. Op de psychiatrische afdeling gelden andere bedragen. U kunt de lijst met bedragen navragen aan de receptie van het ziekenhuis.
 • Kamersupplementen 

  Uw kamerkeuze is doorslaggevend voor de kostprijs van het verblijf in het ziekenhuis. Het al dan niet aanrekenen van kamersupplementen en honorariumsupplementen is afhankelijk van uw kamerkeuze. Het maximum honorariumsupplement dat in ons ziekenhuis aangerekend wordt is 100%. 

  Als patiënt heeft u keuze tussen verschillende types van kamers: 

  Eenpersoonskamer
  Kamersupplementen toegelaten. Uitzonderingen hierop zijn: 

  • Wanneer uw medische toestand een individuele kamer vereist;
  • wanneer u opteert voor een tweepersoonskamer/gemeenschappelijke kamer, maar deze niet beschikbaar is;
  • wanneer u verblijft op spoedgevallen of intensieve zorgen;
  • wanneer het een opname van uw kind betreft, samen met een begeleidende ouder.

  Tweepersoonskamer/gemeenschappelijke kamer
  Geen kamersupplementen toegelaten.

  Het ziekenhuis kan u enkel een kamersupplement aanrekenen wanneer u voor een eenpersoonskamer opteert. Het kamersupplement bedraagt binnen het Sint-Andriesziekenhuis 44 euro per verblijfsdag. Op materniteit is dit 49 euro per verblijfsdag.
 • Forfait terugbetaalbare geneesmiddelen 
  U betaalt per verblijfdag een forfaitair bedrag van 0,62 euro voor terugbetaalbare geneesmiddelen. Dit bedrag is wettelijk vastgelegd, ook wanneer u meer of minder geneesmiddelen gebruikt blijft dit bedrag gelden.