Medische en paramedische honoraria

Onder deze rubriek vallen de forfaitaire bedragen en honoraria voor geleverde prestaties. 

Forfaits

Bij elk opname mag een ziekenhuis drie forfaitaire bedragen factureren, ook wanneer u de aangerekende diensten niet gebruikt. Het gaat om: 

  • een forfait voor klinische biologie
  • een forfaitair honorarium voor medische beeldvorming en consultancehonorarium
  • een forfaitair honorarium voor medische wachtdienst

Honoraria

Hieronder vallen de honoraria voor geneesheren, tandartsen, kinesitherapeuten en vroedvrouwen. Deze zijn weergegeven in vier groepen:

  • honoraria volledig ten laste van het ziekenfonds
  • honoraria met remgeld en/of honorariumsupplement
  • honoraria voor alle niet-terugbetaalbare prestaties
  • persoonlijk aandeel voor technische verstrekkingen

Het maximum honorariumsupplement dat in ons ziekenhuis aangerekend wordt is 100%.