Voorschotten

Het ziekenhuis heeft het recht een voorschot te vragen. Deze voorschotten zijn wettelijk bepaald en kunt u terugvinden op het opnameformulier. Bij het betalen van een voorschot, ontvangt u een bewijs. Het betaalde voorschot zal in mindering komen van het totaalbedrag van de patiëntenfactuur. Als u niet in regel bent met de ziekteverzekering of bij bepaalde ingrepen waar de mutualiteit niet tussenkomt in de kosten, is de volledige opname ten last van u. In dit geval heeft het ziekenhuis recht een voorschot te vragen die in evenredigheid is met de kostprijs van de ingreep.