Statuut arts

De wet gaat ervan uit dat de financiële en administratieve betrekkingen tussen de verzekerde en verzekeringsinstelling + verzekerde en zorgenverstrekker, geregeld wordt door overeenkomsten die afgesloten zijn (in de overeenkomsten- en akkoordencommissies) binnen het RIZIV. 

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen.

 • Geconventioneerde artsen (verbonden artsen)
  Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.
 • Gedeeltelijk geconventioneerde artsen
  Artsen die gedeeltelijk geconventioneerd zijn aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen, maar rekenen enkel op bepaalde tijdstippen het officiële tarief aan.
 • Niet-geconventioneerde artsen (niet-verbonden arts)
  De artsen die dat akkoord niet onderschrijven zijn niet-geconventioneerde artsen en zijn vrij om zelf het bedrag van hun honorarium te  bepalen. Het maximum honorariumsupplement dat in ons ziekenhuis aangerekend wordt is 100%. 

Waar kunt u te weten komen of een arts al dan niet geconventioneerd is?

 • Bij uw verzekeringsinstelling.
 • Aan de receptie van ons ziekenhuis.
 • Op onze website.

Meer lezen omtrent het aanrekenen van ereloonsupplementen?