Betalingsvoorwaarden

Alle facturen zijn te betalen binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur. Is een factuur op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald gebleven, dan zal het niet betaalde bedrag verhoogd worden met de wettelijke intrest en een schadebeding van 10 % met een minimum van 25 euro. Eventuele klachten moeten binnen de 5 dagen na verzendingsdatum aan de facturatiedienst worden gemeld.