Borstpathologie binnen het Sint-Andriesziekenhuis

18 maart 2019

Vrijdag 15 maart maakte Kom op tegen Kanker melding van zeven ziekenhuizen, waaronder ook het Sint-Andriesziekenhuis, die zich onterecht als borstkliniek voorstellen.

Het Sint-Andriesziekenhuis beschikt inderdaad niet over deze erkenning omdat het vooropgestelde patiëntaantal op jaarbasis niet wordt behaald. Aan alle andere erkenningsnormen is wel voldaan. Zo beschikt het ziekenhuis over de noodzakelijke medische en verpleegkundige omkadering om patiënten met een borstproblematiek op te volgen en te begeleiden. Verschillende artsen die borstpathologie behandelen, zijn ook verbonden aan een universitair ziekenhuis of een groter erkend borstcentrum waar zij de nodige expertise verworven hebben. De behandeling voor alle borstkankerpatiënten wordt steeds bepaald  in overeenstemming met de coördinerende erkende borstkliniek van AZ Delta tijdens het wekelijkse multidisciplinaire overleg.

De patiënt kan de kwaliteit van elke borstkliniek nagaan via de website van Zorgkwaliteit. Uit de meest recent gepubliceerde cijfers inzake relatieve vijfjaarsoverleving bij borstkanker blijkt dat het Sint-Andriesziekenhuis voor 2009-2011 een kwalitatieve score van 78,8 % behaalt (ondergrens 68,7 % - bovengrens 85,9 %). Ook kunnen we meedelen dat de reeds ontvangen maar nog niet gepubliceerde cijfers voor 2012-2014 een score van 73,8 % aangeven (ondergrens 64,4 % - bovengrens 81,1 %). Op basis daarvan mogen we stellen dat we voor borstpathologie beter scoren dan sommige ziekenhuizen die wel over de erkenning borstkliniek beschikken. Voor het Sint-Andriesziekenhuis blijft het tenslotte de grootste prioriteit om de beste medische outcome voor onze patiënten te realiseren.