Samenwerkingen met patiëntenverenigingen

  • Trefpunt Zelfhulp
    o Bij Trefpunt Zelfhulp kan u terecht voor ondersteuning van uw zelfhulpgroep en informatie over zelfhulp. Het trefpunt werkt samen met organisaties en overheden om zelfhulp te promoten en stimuleert onderzoek rond lotgenotencontact. Op de website van Trefpunt Zelfhulp vindt u meer info. Telefoon: 016 23 65 07
  • Kom op tegen Kanker
    o ‘Look good, feel better’
    o Dag tegen Kanker
  • Stichting tegen kanker