Samenwerkingen met patiëntenverenigingen

 • Trefpunt Zelfhulp
  o Bij Trefpunt Zelfhulp kan u terecht voor ondersteuning van uw zelfhulpgroep en informatie over zelfhulp. Het trefpunt werkt samen met organisaties en overheden om zelfhulp te promoten en stimuleert onderzoek rond lotgenotencontact. Op de website van Trefpunt Zelfhulp vindt u meer info. Telefoon: 016 23 65 07
 • Kom op tegen Kanker
  o ‘Look good, feel better’
  o Dag tegen Kanker
 • Stichting tegen kanker
 • Tielts Vormings- en Documentatiecentrum tegen Kanker
  De vzw Tielts Vormings- en Documentatiecentrum tegen Kanker (TVDK), werd in 1992 opgericht door dokter Prof. Dr. Paul Beeckman en wijlen Zuster Moniek Vandenberghe met als doel in de regio Tielt initiatieven te nemen om de zorg, begeleiding en inspraak van kankerpatiënten te behartigen. De vzw wordt ondersteund door professionele zorgverstrekkers (artsen en verpleegkundigen). Ook ervaringsdeskundigen die de ziekte meemaakten werken mee, dit alles op vrijwillige basis.
  TVDK draagt zijn steentje bij door het financieel ondersteunen van praktische hulpmiddelen. Een actueel info- en boekenbestand geeft de betrokkenen, hun omgeving en zorgverleners de kans zich te informeren over allerlei aspecten die met de problematiek te maken hebben. Bekijk brochure TVDK (pdf)

  Info en contact:
  Voorzitter dr. Gretel Descheemaeker
  Secretariaat Ingrid Pauwels: 0475 20 88 31
  info@tvdk.be

  www.tvdk.be