Netwerk Jan Yperman Ziekenhuis Ieper-AZ Delta Roeselare

Maandag 24 oktober 2016 vond de officiële ondertekening plaats van de groeperingsovereenkomst tussen AZ Delta Roeselare en Sint-Andriesziekenhuis Tielt. Een belangrijk moment voor beide ziekenhuizen waar lang en door velen aan is gewerkt.

Het hoeft geen betoog dat we voor grote evoluties staan in de gezondheidszorg in België. Dit werd nogmaals duidelijk tijdens de begrotingsbesprekingen waar iedereen ondertussen erkent dat het huidige systeem op zijn grenzen botst en we de gezondheidszorg op een andere manier moeten organiseren. In die optiek werd in 2014 al een intentieverklaring voor samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen AZ Delta en het Sint-Andriesziekenhuis. Vandaag wordt die gefinaliseerd in een groeperingsovereenkomst. Die moet beide ziekenhuizen toelaten om snel in te spelen op de veranderingen waarmee we in de nabije toekomst zullen worden geconfronteerd.

Netwerkconcept

De basis van de groeperingsovereenkomst is gericht op de organisatie van kwaliteitsvolle ziekenhuiszorg in de brede regio door samenwerking. Hierbij zal de medische activiteit in Tielt maximaal behouden blijven en waar mogelijk zelfs uitgebreid worden. Tegelijk willen beide ziekenhuizen zich met deze overeenkomst volledig inschrijven in het netwerkconcept dat de overheid als model voorstelt. Hierbij worden, in goede afstemming met de artsen, taakafspraken gemaakt zodat de ziekenhuiszorg op de meest aangewezen plaats kan gegeven worden. Het Sint-Andriesziekenhuis is zich ervan bewust dat in de toekomst wellicht meer pathologie zal moeten gecentraliseerd worden in het regionaal of supraregionaal ziekenhuis binnen het netwerk. Indien in deze context diensten dienen te worden gecentraliseerd, is werkzekerheid voor artsen en medewerkers dan ook gegarandeerd.

Resultaten tot nu toe

Sinds de intentieverklaring van 2014 werden op het terrein al meerdere samenwerkingen uitgebouwd: patiënten met slokdarmtumor of pancreaskanker worden ondertussen in AZ Delta behandeld door dr. Biglari en dr. Lissens, artsen verbonden aan het ziekenhuis van Tielt. Daarnaast is de ingebruikname van de MR-scanner in Tielt een heel concreet resultaat van een uitbreiding van de medische activiteit in Tielt, die zonder de samenwerking met AZ Delta én de Sint -Jozefskliniek van Izegem niet mogelijk zou geweest zijn. Een ander voorbeeld is samenwerking inzake de gezamenlijke aankoop van geneesmiddelen.

Samen sterk

De komende maanden zal er verder concreet vorm worden gegeven aan de uitwerking van de overeenkomst. Hierbij is de uitdrukkelijke bedoeling om vanuit de medische diensten bottom-up samenwerkingen voor te stellen en uit te werken. Daarnaast worden de krachten gebundeld om zoveel mogelijk “backoffice” diensten op elkaar af te stemmen en waar mogelijk zelfs te integreren. De afstemming zal niet enkel operationeel zijn, maar ook beleidsmatig wordt er een gemeenschappelijke visie ontwikkeld. Het is de bedoeling om volgend jaar een gemeenschappelijk regionaal zorgstrategisch plan in te dienen waar de uitbouw van de gezondheidszorg in de brede regio zal beschreven worden. Dit plan zal niet enkel tussen de ziekenhuizen opgemaakt worden, maar in breed overleg met de andere zorgverstrekkers zoals bijv. de huisartsen, thuiszorg enz. Beide ziekenhuizen zijn er namelijk van overtuigd dat een bundeling van krachten de beste garantie is om in de toekomst een kwalitatieve en zo breed mogelijke gezondheidszorg in de ruime regio van Midden West-Vlaanderen te verzekeren.

Publicatiedatum: 25.10.2016