Palliatieve zorg

Binnen het Sint-Andriesziekenhuis is er een Palliatief Support Team. Dat bestaat uit een palliatief arts, een palliatief verpleegkundige, een psycholoog en een coördinator. Palliatieve zorg is de totale zorg voor de patiënt van wie de ziekte niet meer te genezen is. We proberen in samenwerking met de arts, de verpleegkundigen van de afdeling en de andere begeleidende diensten de problemen eigen aan de laatste levensfase te verzachten. Daarbij staan de patiënt en zijn familie met zijn noden en verwachtingen centraal. Het palliatief support team kan bereikt worden via:

 

Bron: Dr. Leen De Backer
Publicatiedatum: 30.11.2017