Dwangmaatregelen

Fixatie

We streven in het ziekenhuis naar een fixatiearme zorgverlening. Alleen indien strikt noodzakelijk gaan we over tot fixatie. Bij de beslissing om tot fixatie over te gaan, worden de voor- en nadelen voor elke patiënt overwogen. Als fixatie nodig is, gebeurt het op een veilige manier. We gebruiken fixatie enkel als preventiemaatregel bij onaanvaardbare risico' s voor de veiligheid van de patiënt en/of de omgeving of om een levensnoodzakelijke behandeling mogelijk te maken bij een wilsonbekwame patiënt. In bepaalde gevallen wordt fixatie aangewend om te voorkomen dat patiënten leidingen en buisjes verwijderen die een therapeutisch doel hebben, zoals infuusleidingen, voedingssondes, blaaskatheters en zuurstofleidingen. Wanneer fixatie gebruikt wordt, zullen we patiënt en/of familie informeren. Hebt u vragen, aarzel niet om ze te stellen aan de behandelende arts en/of een verpleegkundige. Meer informatie kan u ook vinden in onze folder over vrijheidsbeperkende maatregelen.

Isolatie 

Isolatie van een patiënt wordt overwogen in twee verschillende situaties. Het afzonderen van een patiënt in een isoleercel of time-out ruimte. Dit is een noodmaatregel die enkel in uitzonderlijke situaties gebruikt wordt. Zo willen we de patiënt tegen zichzelf of zijn mede-patiënten beschermen. Ons beleid is er op gericht dit zo weinig mogelijk uit te voeren en de momenten zo kort mogelijk te houden. Indien u als patiënt of familielid hierover vragen heeft, aarzel dan niet de behandelende arts of een verpleegkundige aan te spreken. Wij vragen alvast begrip mocht deze noodmaatregel genomen moeten worden. Uit voorzorg bij een patiënt die besmet is, om de patiënt zelf, de medepatiënten en bezoekers te beschermen. Zo zal de besmette patiënt die op een tweepersoonskamer verblijft overgebracht worden naar een eenpersoonskamer, blijft de deur van deze kamer gesloten, wordt de omgeving van de patiënt dagelijks gereinigd, wordt een waarschuwing aan de deur bevestigd… De patiënt en familie of bezoekers krijgen duidelijke informatie over de voorzorgsmaatregelen die zij zelf dienen te nemen en die het personeel neemt. Spreek uw arts of verpleegkundige zeker aan indien u hierover vragen zou hebben.

Dwangmedicatie

Met dwangmedicatie bedoelen we het toedienen van medicatie (bijv. kalmeermiddelen) tegen de zin van de patiënt, om de situatie voor de patiënt en zijn omgeving haalbaar te maken. Deze maatregel wordt slechts in heel uitzonderlijke situaties genomen. Hebt u vragen, aarzel niet om ze te stellen aan de behandelende arts en/of een verpleegkundige.


Bron: Geertrui Lambrecht (Geriatrisch Support Team)

Publicatiedatum: 30.11.2017