Patiëntveiligheid

Als patiënt heeft u recht op een kwaliteitsvolle zorg. Onze medewerkers doen daarom ook al het mogelijke om u een kwalitatief hoogstaande zorgverlening aan te bieden. Iedereen betrokken in het zorgproces zet zich elke dag in om het verblijf van onze patiënten zo veilig mogelijk te laten verlopen.

In het Sint-Andriesziekenhuis focussen we vooral op onderstaande patiëntveiligheidsdoelen:

 1. Correcte patiëntenidentificatie
  De juiste behandeling hoort bij de juiste patiënt.
  Daarom zal de patiënt bij elke opname in het ziekenhuis een identificatie-bandje krijgen, zodat iedereen ten allen tijde identificeerbaar is. De identificatie van de patiënt is belangrijk bij het uitvoeren van onderzoeken, toedienen van medicatie of bloedproducten, het prikken van bloed, het uitvoeren van een ingreep,… Daarom vragen we regelmatig naar uw naam, voornaam en geboortedatum. Zij zullen de patiënten in het ziekenhuis dan ook sensibiliseren om het bandje niet te verwijden tijdens het verblijf in het ziekenhuis omdat dit net een heel belangrijk item is naar identificatie controle.
 2. Effectieve communicatie
  Goed communiceren is uitermate belangrijk in de zorg. Er wordt heel wat informatie uitgewisseld tussen verschillende zorgverleners. Het is dan ook des te belangrijk dat de informatie duidelijk en verstaanbaar overgebracht wordt en dat de ontvangen alles goed begrepen heeft. Binnen het ziekenhuis wordt gebruik gemaakt van de ISBARR methode waarbij steeds de correcte informatie op een juiste manier overgebracht wordt van zorgverlener naar zorgverlener. Boodschappen wordt steeds genoteerd, mondeling herhaald en bevestigd om geen fouten toe te laten in het communicatieproces.
 3. Veilige medicatie
  Het verdelen van medicatie is een belangrijk onderdeel van de zorg die we verlenen aan onze patiënten. Het is dan ook van het allergrootste belang dat de juiste voorschrijving en aflevering van medicatie gebeurd. We werken met iedereen om ervoor te zorgen dat de kans op verkeerde medicatie, verkeerde dosis, verkeerde toedieningsweg, verkeerd tijdstip vermeden wordt. We zetten in op automatisatie, digitaal voorschrijven, labelen van gevaarlijke medicatie en dubbele controles om de best mogelijk zorg te bieden.
 4. Veilige operaties
  Om de juiste ingreep bij de juiste patiënt op de juiste te verzekeren is door de WHO een checklist ‘Veilige heelkunde’ ontwikkeld. Deze is ontworpen om clinici te hulpmiddel aan te reiken om de veiligheid van chirurgische ingrepen te verhogen en het aantal complicaties te doen dalen. Binnen het SAT wordt deze checklist consequent gebruikt waarbij een aantal zaken gecheckt worden voor, tijdens en na de ingreep. Dit is steeds een samenwerken tussen de verpleegkundige, de anesthesist en de chirurg.
 5. Perfecte handhygiëne
  Iedereen die in contact komt met de patiënt of zijn directe omgeving volgt de richtlijnen van de WHO indicaties voor handhygiëne.
  • Handontsmetting voor het betreden van de kamer
  • Handontsmetting na het betreden van de kamer
  • Handontsmetting net voor een zuivere handeling (zoals het plaatsen van een infuus, wondzorg,…)
  • Voor het contact met een patiënt
  • Na het contact met een patiënt 

  Ook worden de basisvereisten voor handhygiëne nauw gevolgd. Zo zullen onze verpleegkundigen en artsen geen ringen, armbanden of polshorloges dragen, korte en verzorgde nagels hebben en steeds korte mouwen dragen. Binnen het ziekenhuis is een open cultuur waarin collega’s elkaar kunnen aansporen om correct te handelen. 

 6. Voorkomen van vallen

  Valincidenten komen vaak voor in een ziekenhuis. Vaak is de oorzaak afhankelijk van patiënt- en omgevingsfactoren. Dankzij ons Val-team kunnen de risico’s op vallen goed ingeschat worden en kunnen er gerichte acties genomen worden.