Kwaliteitsindicatoren

Meten is weten. Voortdurend worden verschillende parameters (= indicatoren) gemeten die de kwaliteit van onze zorgverlening op een objectieve manier vastleggen.
Indicatoren bieden enerzijds informatie aan de verantwoordelijken binnen het ziekenhuis (directiecomité, zorgmanagers, hoofdverpleegkundigen, artsen) maar ook aan alle medewerkers (artsen, verpleegkundigen, paramedici, etc.) over de kwaliteit van de geleverde zorg. Op die manier kunnen indicatoren een hulpmiddel zijn om intern bij te sturen en te verbeteren.

Het Sint-Andriesziekenhuis werkt mee aan het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²-project), een initiatief dat uitgaat van de Vlaamse Overheid, de Vlaamse vereniging van hoofdartsen en de ziekenhuiskoepel ICURO-zorgnet. Het Sint-Andriesziekenhuis participeert aan alle beschikbare indicatoren van het Vlaams Indicatoren project.

Op deze manier wordt de zorg in kaart gebracht met effectieve cijfers. Zo kan op een objectieve manier gekeken worden of goede zorg geleverd wordt en kan waar nodig bijgestuurd worden.

Het Sint-Andriesziekenhuis werkt actief mee aan volgende indicatoren:

 1. Ziekenhuisbrede indicatoren
  Basisvereisten voor een goede handhygiëne
  Volledigheid van een geneesmiddelenvoorschrift
  Identificatie van patiënten
  Checklist “veilige heelkunde”
  Aanbeveling van het ziekenhuis
 2. Indicator patiëntentevredenheid
 3. Indicator ziekenhuiswebsite
 4. Indicator borstkanker
 5. Indicator rectumkanker

 

De resultaten zijn hier terug te vinden.