Externe kwaliteitslabels


JCI-accreditatie

In januari 2018 kreeg het Sint-Andriesziekenhuis als algemeen ziekenhuis de wereldwijd erkende JCI-accreditering toegekend. De organisatie Joint Commission International (JCI) legt internationale normen vast op het vlak van patiëntveiligheid en zorgkwaliteit. Ziekenhuizen kiezen zelf of ze zich wensen te accrediteren en krijgen, indien geslaagd, het label voor een beperkt aantal jaren. Het behalen van het JCI-label betekent dat het Sint-Andriesziekenhuis voortdurend werkt aan kwaliteitsvolle en veilige zorg voor elke patiënt, medewerker en bezoeker. Die zorg wordt binnen het Sint-Andriesziekenhuis door alle medewerkers en op elk moment uniform aangeboden.

Bekijk hier het volledige verslag van de doorlichting van het Sint-Andriesziekenhuis.

BFHI

Het BFHI of Baby Friendly Hospital Initiative is een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF met als doel te garanderen dat elke baby en elke moeder de beste kansen krijgt op het gebied van gezondheid en welzijn. Om deze internationale erkenning te bekomen moet het ziekenhuis voldoen aan bepaalde voorwaarden opdat elke baby, vanaf de geboorte, de beste kansen krijgt op een optimale gezondheid. Ons ziekenhuis volgt de ‘Tien vuistregels voor het welslagen van borstvoeding’ en besteedt aandacht aan de zorg voor zwangere vrouwen. We kregen dan ook in januari 2020 ons BFHI-label overhandigd.