Externe kwaliteitslabels


JCI-accreditatie

In januari 2018 kreeg het Sint-Andriesziekenhuis als algemeen ziekenhuis de wereldwijd erkende JCI-accreditering toegekend. De organisatie Joint Commission International (JCI) legt internationale normen vast op het vlak van patiëntveiligheid en zorgkwaliteit. Bij een ziekenhuisaccreditatie beoordeelt een externe, onafhankelijke organisatie op basis van een aantal maatstaven of normen in welke mate het ziekenhuis kwaliteitsvolle en veilige zorg aanbiedt aan de patiënten. Ziekenhuizen kiezen zelf of ze zich wensen te accrediteren en krijgen het label voor een beperkt aantal jaren.

Op vandaag draagt ongeveer een kwart van de ziekenhuizen in Vlaanderen het JCI-kwaliteitslabel. Het behalen van het JCI-label betekent dat het Sint-Andriesziekenhuis voortdurend werkt aan kwaliteitsvolle en veilige zorg voor elke patiënt. Die zorg wordt binnen het Sint-Andriesziekenhuis door alle medewerkers en op elk moment uniform aangeboden. Het uitgangspunt van JCI is immers een veilige omgeving voor patiënten, medewerkers en bezoekers.  Het Sint-Andriesziekenhuis mocht de JCI-accreditatie ontvangen op basis van de 6de editie van de standaarden (van toepassing sinds 1 juli 2017).

De verworven accreditatie is steeds geldig voor een periode van drie jaar (januari 2018 - januari 2021). Bekijk hier het volledige verslag van de doorlichting van het Sint-Andriesziekenhuis.

Zorginspectie

Na 10 jaar van algemene kwaliteitsaudits kiest de Vlaamse overheid ervoor om zich te focussen op nalevingstoezicht. 
De zorginspectie werkt op basis van specifieke zorgtrajecten, m.a.w. specifieke patiëntengroepen. Zo wordt niet alleen een toezicht gehouden op de complexe ziekenhuisomgeving, maar kunnen ook de risico’s bij specifieke patiëntengroepen en de overgang tussen zorgmomenten die deze patiënten ondergaan, gecapteerd worden.

De resultaten van de meest recente inspectiebezoeken: