Kwaliteit en Patiëntveiligheid

Het Sint-Andriesziekenhuis heeft door de jaren heel een ziekenhuisbreed kwaliteitsbeleid uitgebouwd waarbij de nadruk steeds ligt op het voortdurend verbeteren en het waarborgen van de kwaliteit in de verschillende zorgprocessen. Een van de kernwaarden binnen ons ziekenhuis is kwaliteit. We willen voor elke patiënt de best mogelijke behandeling en zorg bieden. Onze patiënt staat steeds centraal in het volledige zorgproces. Elke medewerker speelt hierin een belangrijke rol door kwaliteit centraal te zetten.