Bezoek

 • Een gehospitaliseerde patiënt (inclusief dagopname) kan gelijktijdig twee bezoekers ontvangen (hierop zijn uitzonderingen* van toepassing). Concreet betekent dit dat er in een eenpersoonskamer maximaal drie personen aanwezig kunnen zijn en in een tweepersoonskamer maximaal zes (2 keer 3 personen, patiënten inbegrepen). Een begeleider wordt als een bezoeker beschouwd.
 • Voor een patiënt met covid is bezoek beperkt tot één keer per dag (50 min/bezoekmoment). Bij voorkeur is dit steeds dezelfde persoon, omwille van het vertrouwd zijn met de aankleedprocedure. Bij bezoek bij een covid-patiënt is het vereist om u eerst aan te melden bij de verpleegkundige zodat hij/zij de nodige beschermingskledij krijgt om de kamer te betreden. 
 • De bezoeker mag uiteraard niet in quarantaine/isolatie zijn geplaatst of de voorbije 7 dagen een hoogrisicocontact hebben gehad.
 • Bezoek is mogelijk vanaf de dag van de opname.
 • Bezoekmomenten zijn elke dag mogelijk en dit tussen 14.00 en 20.00 uur. Voor de PAAZ (A-dienst) zijn de bezoekmomenten tussen 17.00 en 20.00 uur.
 • In het hele ziekenhuis geldt een mondmaskerplicht. De bezoeker draagt een chirurgisch mondmasker of een FFP2-masker (eendenbekmasker) van zodra hij het ziekenhuis betreedt. Ook tijdens het bezoek in de patiëntenkamer dient men het masker steeds op te houden. 
 • Er mag geen fysiek contact zijn met de patiënt.
 • Er wordt zo weinig mogelijk aangeraakt op de kamer.
 • Bellen via Skype is op weekdagen en voor alle patiënten mogelijk.

  

* Uitzonderingen zijn:

 • Op de kraamafdeling en de kinderafdeling zijn de leden van het eigen gezin toegestaan en bijkomend maximaal 2 bezoekers. 
 • Terminale patiënten (in overleg met afdeling)
 • Patiënten op intensieve zorg (in overleg met afdeling)
 • Op de spoedafdeling geldt een specifieke bezoekersregeling.