Wat moet u doen als u ziek bent?

Wat zijn de symptomen van het coronavirus? 

  • hoesten
  • kortademigheid
  • niezen
  • neusloop
  • keelpijn
  • koorts
  • plots smaak- en/of geurverlies

Wat moet u doen in het geval u een of meerdere van deze symptomen hebt?

  • Blijf thuis.
  • Bel uw huisarts en vermeld de symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar de spoedafdeling. De huisarts bepaalt via telefonisch consult de verdere stappen.