Vragen over uw consultatie/ingreep in het Sint-Andriesziekenhuis

De overheid heeft op 22 oktober beslist dat voor alle ziekenhuizen vanaf maandag 26 oktober fase 2A in werking treedt. Gedurende vier weken (t.e.m. 22 november) dient daarom extra capaciteit te worden vrijgemaakt voor coronapatiënten.

Wat wijzigt er?

  • Alle consultaties (inclusief onderzoeken radiologie) gaan verder door.
  • Alle dringende, essentiële ingrepen gaan eveneens door. Hiervoor zal het ziekenhuis u contacteren, ofwel telefonisch, ofwel per sms.
  • Alle andere niet-dringende ingrepen worden tijdelijk opgeschort.

Het ziekenhuis wil in alle situaties zowel de COVID-patiënten als de niet-COVID-patiënten op een veilige manier behandelen. We hebben ons sinds de uitbraak van corona gereorganiseerd maar ook de medewerking van de patiënt is hierbij essentieel. Gescheiden patiëntenstromen, social distancing en correcte hygiëne zijn de norm. Volgende strikte richtlijnen zijn dan ook van toepassing:  

  • Afspraken worden nog steeds telefonisch gemaakt via het secretariaat van de desbetreffende arts. 
  • Kom alleen naar het ziekenhuis. Als begeleiding medisch of fysiek noodzakelijk is, beperk dit dan tot 1 begeleider (maar deze persoon zal wellicht gevraagd worden nadien te wachten in de wagen).
  • Respecteer altijd en overal de regels van social distancing (1,5 m afstand).
  • De patiënt meldt zich slechts 10 min. voor de afspraak aan in het ziekenhuis. Wie te vroeg komt, wordt gevraagd in zijn wagen te wachten. Omwille van de social distancing werd immers de capaciteit van de wachtzalen tot het minimum herleid.
  • De patiënt draagt van bij het binnenkomen in het ziekenhuis zijn/haar mondmasker en verwijdert dit pas na het verlaten ervan.
  • Bij aankomst in de inkomhal worden de handen verplicht ontsmet net als na de administratieve formaliteiten.
  • We dringen erop aan de richtlijnen gegeven door de medewerkers van het ziekenhuis strikt op te volgen.

Niet-operatieve behandelingen/therapieën

Bij niet-operatieve behandelingen/therapieën in het dagziekenhuis of de medisch-technische diensten (bijv. fysiotherapie) wordt bij de patiënt de dag van het onderzoek een coronatest afgenomen. Bij meerdere behandelingen zal u een infofolder meekrijgen waarbij enkele vragen worden gesteld. Mocht blijken dat u voldoet aan een van de elementen uit de vragenlijst, gelieve dan zelf contact op te nemen met uw behandelde arts.

Operatieve ingrepen

Bij operatieve ingrepen, zowel in het dagziekenhuis als voor hospitalisatie (vanaf 11 mei), zal bij de patiënt 2 à 3 dagen voorafgaand aan de ingreep een coronatest afgenomen worden. 

Dringende behandeling/ingreep

Indien de arts oordeelt dat een behandeling/ingreep dringend is, wordt een afzonderlijke procedure voorzien zodat deze onmiddellijk kan gebeuren in veilige omstandigheden zowel voor de patiënt als voor de medewerkers.