Bezoek

 • Een gehospitaliseerde patiënt kan dagelijks bezoek ontvangen (hierop zijn uitzonderingen* van toepassing).
 • De bezoeker mag uiteraard niet in quarantaine/isolatie zijn geplaatst of de voorbije 7 dagen een hoogrisico contact hebben gehad. 
 • Er kan slechts één bezoeker per bezoekmoment langskomen (tenzij begeleiding medisch/fysiek noodzakelijk is). Indien er reeds bezoek is, dient u te wachten (u kan ondertussen eventueel iets nuttigen in het restaurant).
 • Bezoek is mogelijk vanaf de dag van de opname.
 • Bezoekmomenten zijn elke dag mogelijk en dit tussen 14.00 en 20.00 uur. Voor de PAAZ (A) zijn de bezoekmomenten tussen 17.00 en 20.00 uur
 • De bezoektijd is beperkt tot 50 min
 • De bezoeker draagt een chirurgisch mondmasker van zodra hij het ziekenhuis betreedt en ook tijdens het bezoek in de patiëntenkamer.
 • De bezoeker gaat autonoom naar de afdeling. Bij aankomst op de verpleegafdeling belt hij aan, de verpleging laat hem zo snel mogelijk binnen.
 • Er mag geen fysiek contact zijn met de patiënt.
 • Er wordt zo weinig mogelijk aangeraakt op de kamer.
 • Bloemen en andere geschenken zijn toegelaten (let wel, geen bloemen voor patiënten in omgekeerde isolatie).
 • BELANGRIJK: Bezoekers die voor een COVID-patiënt langskomen, melden zich bij de verpleegkundige zodat hij/zij de nodige beschermingskledij krijgt om de kamer te betreden. Ga nooit een patiëntenkamer van een COVID-patiënt binnen zonder dit eerst aan de verpleegkundige te melden en zonder de nodige beschermingsmaterialen. Vóór het verlaten van de kamer belt u de verpleegkundige via de noodknop aan het bed, hij/zij komt u helpen om uw beschermkledij te verwijderen. Verlaat de kamer nooit zelfstandig

  

* Uitzonderingen zijn:

 • Patiënten op de COVID-afdeling kunnen slechts 2 keer per week bezoek ontvangen
 • Op de kraamafdeling en de kinderafdeling mogen max. 4 personen (van het eigen gezin alsook de grootouders) op hetzelfde moment aanwezig zijn in de kamer. 
 • Terminale patiënten (in overleg met afdeling)
 • Patiënten op intensieve zorg (in overleg met afdeling)
 • Op de spoedafdeling kan bezoek enkel voor zwaar zieke of ernstig gekwetste patiënten.
 • Bij daghospitalisatie is geen bezoek mogelijk.

** De verwerking van uw persoonsgegevens als bezoeker gebeurt conform de toepasselijke wetgeving. Meer hierover kan u lezen in de privacyverklaring bezoekersregeling.