Bezoek

 • Een gehospitaliseerde patiënt kan één keer per 7 dagen* bezoek ontvangen. Patiënten die op de afdelingen G en Sp-psychogeriatrie verblijven mogen om de twee dagen bezoek ontvangen.
 • De bezoeker dient telkens dezelfde persoon te zijn en deze mag uiteraard niet in quarantaine/isolatie zijn geplaatst.
 • Er kan slechts één bezoeker per bezoekmoment langskomen (tenzij begeleiding medisch/fysiek noodzakelijk is).
 • Enkel bezoekers die een nauwe relatie hebben met de patiënt kunnen langskomen. Voor de PAAZ wordt alleen bezoek toegelaten dat door de patiënt zelf werd aangeduid.
 • Bezoek is mogelijk vanaf de dag van de opname en steeds op afspraak (afspraken worden maximum 3 dagen in de toekomst ingepland).
 • Bezoekmomenten zijn dagelijks mogelijk en dit tussen 14.00 en 20.00 uur. Voor de PAAZ (A) zijn de bezoekmomenten tussen 17.00 en 20.00 uur. Voor intensieve zorg worden de afspraken gemaakt via de afdeling.
 • De bezoektijd is beperkt tot 50 min
 • De bezoeker draagt een mondmasker van zodra hij het ziekenhuis betreedt en ook tijdens het bezoek in de patiëntenkamer.
 • De bezoeker meldt zich eerst aan het onthaal en krijgt een identificatiesticker die hij zichtbaar aanbrengt op zijn kledij.
 • De bezoeker gaat autonoom naar de afdeling. Bij aankomst op de verpleegafdeling belt hij aan, de verpleging laat hem zo snel mogelijk binnen. Enkel bezoekers die een zichtbare sticker dragen, worden toegelaten.
 • Er mag geen fysiek contact zijn met de patiënt.
 • Er wordt zo weinig mogelijk aangeraakt op de kamer.
 • Bloemen en andere geschenken zijn toegelaten (let wel, geen bloemen voor patiënten in omgekeerde isolatie).
 • BELANGRIJK: Bezoekers die voor een COVID-patiënt langskomen, melden zich bij de verpleegkundige zodat hij/zij de nodige beschermingskledij krijgt om de kamer te betreden. Ga nooit een patiëntenkamer van een COVID-patiënt binnen zonder dit eerst aan de verpleegkundige te melden en zonder de nodige beschermingsmaterialen. Vóór het verlaten van de kamer belt u de verpleegkundige via de noodknop aan het bed, hij/zij komt u helpen om uw beschermkledij te verwijderen. Verlaat de kamer nooit zelfstandig

AFSPRAAK MAKEN

Via het nummer 051 42 58 01 en dit dagelijks tussen 9.30 en 11.30 uur en tussen 14.00 en 17.00 uur (behalve op zon- en feestdagen). Het kan voorkomen dat de lijn bezet is, maar we helpen u steeds zo spoedig mogelijk. Indien u op bezoek komt, wordt de gezondheidstoestand van de bezoeker bevraagd en worden de naam en het tel. nr. van de bezoeker gevraagd om te voldoen aan de vereisten inzake contact tracing**.

 

* Uitzonderingen zijn terminale patiënten, patiënten op intensieve zorg, ouders van kinderen op pediatrie, en materniteit (partner, broertjes en zusjes zijn welkom). Patiënten die op de afdelingen G en Sp-psychogeriatrie verblijven mogen om de twee dagen bezoek ontvangen, eveneens steeds dezelfde persoon. Op de spoedafdeling kan bezoek enkel voor zwaar zieke of ernstig gekwetste patiënten. Bij daghospitalisatie is geen bezoek mogelijk.

** De verwerking van uw persoonsgegevens als bezoeker gebeurt conform de toepasselijke wetgeving. Meer hierover kan u lezen in de privacyverklaring bezoekersregeling.