Bezoek

 • Een gehospitaliseerde patiënt kan dagelijks één keer bezoek ontvangen, bij voorkeur steeds dezelfde persoon (hierop zijn uitzonderingen* van toepassing). Er kan slechts één bezoeker langskomen, tenzij begeleiding medisch/fysiek noodzakelijk is.
 • De bezoeker mag uiteraard niet in quarantaine/isolatie zijn geplaatst of de voorbije 7 dagen een hoogrisico contact hebben gehad.
 • Bezoek is mogelijk vanaf de dag van de opname.
 • Bezoekmomenten zijn elke dag mogelijk en dit tussen 15.00 en 19.00 uur. Voor de PAAZ (A) zijn de bezoekmomenten tussen 17.00 en 19.00 uur.
 • De bezoektijd is beperkt tot 50 min.
 • In het hele ziekenhuis geldt een mondmaskerplicht. De bezoeker draagt een chirurgisch mondmasker of een FFP2-mondmasker van zodra hij het ziekenhuis betreedt. Op de verpleegafdeling en tijdens het bezoek in de patiëntenkamer is enkel een FFP2-masker (eendenbekmasker) toegestaan. Deze maskers worden te koop aangeboden in het winkeltje Ma-Va (links achteraan in de inkomhal) voor 2 euro per stuk.
 • Er mag geen fysiek contact zijn met de patiënt.
 • Er wordt zo weinig mogelijk aangeraakt op de kamer.
 • Bloemen en andere geschenken zijn toegelaten (let wel, geen bloemen voor patiënten in omgekeerde isolatie).
 • BELANGRIJK: Bezoekers die voor een COVID-patiënt langskomen, melden zich bij de verpleegkundige zodat hij/zij de nodige beschermingskledij krijgt om de kamer te betreden. Ga nooit een patiëntenkamer van een COVID-patiënt binnen zonder dit eerst aan de verpleegkundige te melden en zonder de nodige beschermingsmaterialen. Vóór het verlaten van de kamer belt u de verpleegkundige via de noodknop aan het bed, hij/zij komt u helpen om uw beschermkledij te verwijderen. Verlaat de kamer nooit zelfstandig

  

* Uitzonderingen zijn:

 • Patiënten op de COVID-afdeling kunnen slechts 2 keer per week een bezoek van 50 minuten ontvangen door bij voorkeur eenzelfde bezoeker
 • Op de kraamafdeling en de kinderafdeling mogen max. 4 personen (van het eigen gezin alsook de grootouders) op hetzelfde moment aanwezig zijn in de kamer. 
 • Terminale patiënten (in overleg met afdeling)
 • Patiënten op intensieve zorg (in overleg met afdeling)
 • Op de spoedafdeling geldt een specifieke bezoekersregeling.
 • Bij daghospitalisatie is geen bezoek mogelijk.

** De verwerking van uw persoonsgegevens als bezoeker gebeurt conform de toepasselijke wetgeving. Meer hierover kan u lezen in de privacyverklaring bezoekersregeling.

*** Het restaurant is enkel toegankelijk na vertoon van een groene Covid Safe Pas.