Contact met de patiënt

Het Sint-Andriesziekenhuis schikt zich maximaal naar de federale richtlijnen inzake het coronavirus. Momenteel is beperkt bezoek toegestaan in het ziekenhuis, mits het respecteren van bepaalde richtlijnen. 

BEZOEK

 • Een gehospitaliseerde patiënt (COVID en niet-COVID) kan één keer per week bezoek ontvangen.* Bij voorkeur is dit telkens dezelfde persoon en deze mag uiteraard niet in quarantaine/isolatie zijn geplaatst.
 • Bezoek is mogelijk vanaf de dag van de opname en steeds op afspraak
 • Er kan slechts één bezoeker per bezoekmoment langskomen (tenzij begeleiding medisch/fysiek noodzakelijk is).
 • Enkel bezoekers die een nauwe relatie hebben met de patiënt kunnen langskomen. 
 • De bezoeker wordt op vraag van de patiënt opgebeld door het ziekenhuis om een afspraak vast te leggen.
 • De gezondheidstoestand van de bezoeker wordt bevraagd en de naam wordt gevraagd om te voldoen aan de vereisten inzake contact tracing.(**)  
 • In het kader van het beperken van de risico’s en het maximaliseren van de social distancing, is het totale aantal toegelaten bezoekers beperkt.
 • Bezoekmomenten zijn mogelijk tussen 14.00 en 20.00 uur. Voor de PAAZ (A) zijn de bezoekmomenten tussen 17.00 en 20.00 uur. Voor intensieve zorgen worden de afspraken gemaakt via de afdeling. 
 • De bezoektijd is beperkt tot max. 50 min.
 • De bezoeker meldt zich eerst aan het onthaal en krijgt een identificatiesticker die hij zichtbaar aanbrengt op zijn kledij.
 • De bezoeker gaat autonoom naar de afdeling. Bij aankomst op de verpleegafdeling belt hij aan, de verpleging laat hem zo snel mogelijk binnen. Enkel bezoekers die een zichtbare sticker dragen, worden toegelaten. 
 • BELANGRIJK: Bezoekers die voor een COVID-patiënt langskomen, melden zich bij de verpleegkundige zodat hij/zij de nodige beschermingskledij krijgt om de kamer te betreden. Ga nooit een patiëntenkamer van een COVID-patiënt binnen zonder dit eerst aan de verpleegkundige te melden en zonder de nodige beschermingsmaterialen. Vóór het verlaten van de kamer belt u de verpleegkundige via de noodknop aan het bed, zij komt u helpen om uw beschermkledij te verwijderen. Verlaat de kamer nooit zelfstandig. 

Hou tijdens uw bezoek ook rekening met volgende zaken:

 • Van zodra u het ziekenhuis betreedt, draagt u een mondmasker. Het wordt pas verwijderd eens terug in uw wagen of buiten het ziekenhuisterrein. Zie ook 'Correct mondmaskergebruik'.
 • Aan het onthaal ontvangt u een identificatiesticker die u zichtbaar op uw kledij aanbrengt en pas verwijdert na het verlaten van het ziekenhuis. 
 • Bij het binnenkomen en het verlaten van het ziekenhuis worden de handen ontsmet.
 • Er mag geen fysiek contact zijn met de patiënt.
 • Er wordt zo weinig mogelijk aangeraakt op de kamer.
 • Bloemen en andere geschenken zijn toegelaten (let wel, geen bloemen voor patiënten in omgekeerde isolatie).

BELLEN VIA SKYPE 
Indien gewenst kunt u een patiënt met Skype bellen om mekaar via livestream te zien. Hiervoor dient u het volgende te doen:

 • De bezoeker maakt een afspraak via:
  het online Skype-reservatieplatform 
  het nummer 051 42 58 01 (dagelijks tussen 9.30 en 11.30 uur en tussen 14.00 en 17.00 uur, behalve op zon- en feestdagen. Houd er rekening mee dat er op die momenten heel veel oproepen naar dit nummer zijn)
 • De Skypegesprekken vinden plaats op weekdagen tussen 14.00 en 19.30 uur. Tijdens uw aanvraag geeft u mee wanneer u wenst te bellen.
 • Bij uw aanvraag geeft u ook uw Skypenaam en Skype-e-mailadres door, zodat wij vanuit het ziekenhuis contact met u kunnen opnemen op het afgesproken tijdstip.
 • Het ziekenhuis contacteert u via Skype op het afgesproken tijdstip voor een gesprek van 30 minuten.

Wij vragen met aandrang om uw medewerking om deze regels strikt toe te passen.

Dank bij voorbaat
Ziekenhuishygiëne & directie Sint-Andriesziekenhuis

* Uitzonderingen zijn terminale patiënten, patiënten op intensieve zorg, ouders van kinderen op pediatrie, en materniteit (partner, broertjes en zusjes zijn welkom). Bij daghospitalisatie is geen bezoek mogelijk, op de spoedafdeling enkel voor zwaar zieke of ernstig gekwetste patiënten.

** De verwerking van uw persoonsgegevens als bezoeker gebeurt conform de toepasselijke wetgeving. Meer hierover kan u lezen in de privacyverklaring bezoekersregeling.

 

OVERZICHT:

Communicatie vanuit de overheid

Communicatie vanuit het Sint-Andriesziekenhuis