Bezoekverbod

  • er is geen bezoek toegelaten
  • uitzonderingen die wel toegelaten zijn: gezonde bezoekers (geen verkoudheid, hoest, koorts e.a.) ouder dan 16 jaar in een van volgende categorieën:
    • materniteit: 1 of beide ouders van de pasgeborene of 1 gelijkgestelde
    • gehospitaliseerde kinderen <18 jaar: 1 of beide ouders of 1 gelijkgestelde
    • palliatieve of kritieke patiënten: bezoek in overleg met de behandelende arts
    • begeleiding bij noodzakelijke consultaties of onderzoeken door max. 1 (vertrouwens)persoon

 

OVERZICHT:

Communicatie vanuit de overheid

Communicatie vanuit het Sint-Andriesziekenhuis