Dr. Sys Judith

Specialisme
Contactgegevens

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.

Raadpleging

Alle raadplegingen zijn op afspraak tenzij anders vermeld.

Maandag12.30 - 13.00 uur
14.00 - 14.30 uur
16.00 - 16.30 uur
Dinsdag12.30 - 13.00 uur
15.30 - 16.30 uur
Vrijdag12.30 - 13.00 uur
16.00 - 16.30 uur