Dr. Voets Serge

Specialisme
Contactgegevens
  • Multidisciplinaire groepspraktijk Aalter
  • Telefoon: 051 42 52 69
  • Privéadres: Sint-Maria-Aalterstraat 25, Aalter

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.